Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  

Artykuły, recenzje, opracowania

WIERNOŚĆ TO JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH IMION MIŁOŚCI
Homilia ks. Jerzego Chowańczaka wygłoszona podczas Mszy św. pogrzebowej księdza Jana Ziei. Warszawa 23.10.1991
PROSTA, SOSNOWA TRUMNA
(tap) "Pożegnanie księdza Jana Zieji". "Przegląd Katolicki" 24/1991
ŚWIADEK EWANGELII
Jerzy Turowicz. "Świadek Ewangelii". "Tygodnik Powszechny" Nr 47/1991
KOCHAŁ WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU
Roman Kadziński, "Kochał wszystkich bez wyjątku". Słowo Powszechne z 12 listopada 1991
EWANGELIA WEDŁUG KSIĘDZA ZIEJI
Jacek Moskwa. "Ewangelia według księdza Zieji". "Tygodnik Powszechny" Nr 10/1997
SŁUGA DO KOŃCA WIERNY
Jerzy Klukowski. "Pan sam da wam znak" (fragmenty). "Znak" 1/1992
SŁUŻYŁ NIEZMORDOWANIE
Matka Andrzeja Górska. "Ks. Jan Zieja i jego współpraca z bł. Urszulą oraz Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK w latach 1935-1991". "Szary Posłaniec" Nr 56; 1991
NATCHNIONY KAZNODZIEJA
Ks. Waldemar Wojdecki. "Żyjący Ewangelią". "Gość Niedzielny" Nr 39 z 27.09.1992
ŚWIADEK DOBREJ NOWINY
Jacek Moskwa. "Świadek Dobrej Nowiny". "Spotkania" Nr 45/1991
PATRON NARODOWEGO POJEDNANIA
Matka Andrzeja Górska. "Modlitwa o pojednanie". "Powściągliwość i Praca" Nr 3/1992
JEDEN Z WIELKICH
Agnieszka Romaszewska-Guzy. "Niełatwo jest żyć po śmierci". "Życie Warszawy" z 2-3.11.1991
OJCIEC JAN
Jacek Moskwa. "Ojciec Jan". "Powściągliwość i Praca" Nr 1/1992
KOCHAŁ PISMO ŚWIĘTE
Ks. Michał Badowski. "Wspomnienie o księdzu Janie Ziei". "Tygodnik Powszechny" Nr 47/1991
SKŁADAM HOŁD W IMIENIU REPATRIANTÓW Z ZSRR
Ryszard Saper. "Wspomnienie o ks. Janie Ziei". "Tydzień Polski" Nr 51, Londyn 1991
SIOSTRY URSZULANKI O KS. JANIE ZIEI
S. Józefa Ledóchowska. "Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej" (fragmenty). Pallotinum 1975. Dodruk - Warszawa 1998
KAMIENIE NA SZANIEC
Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec". Wyd. IX, 1978, s. 126-7
ODSŁONIĘCIE TABLICY KS. ZIEI W KOŚCIELE WIZYTEK
Krystyna i Józef Piątkowscy. "Ks. Jan Zieja - prorok XX wieku". "Niedziela" z 30.03.1997 r.
ODSŁONIĘCIE TABLICY KS. ZIEI W SŁUPSKU
S. Janina Sabat USJK. "Słupsk miał szczęście do kapłanów". "Gość Niedzielny", wydanie koszalińsko-kołobrzeskie 2001
ROZMOWA Z O. JANEM BARTOSEM, REDEMPTORYSTĄ, KREWNYM KS. JANA ZIEI
"Pod jego modlitewnym zasięgiem". Z o. Janem Bartosem, redemptorystą, krewnym ks. Jana Ziei, rozmawia s. Janina Sabat. "Gość Niedzielny - Wierzę". Koszalin-Kołobrzeg, styczeń 2002
CICHE DOBRO
"Ks. Jan Zieja - Ciche Dobro". "Słowo Powszechne", 16-18 października 1992
O PIERWSZYM W POLSCE POMNIKU POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH
Tadeusz Rogowski. "Pierwszy powstańczy". "Gość Niedzielny", wydanie koszalińsko-kołobrzeskie 2004
O WARSZAWSKIM KRZYŻU POWSTAŃCZYM
Cezary Chlebowski. "Ludzie prawdziwego pomnika". "Gazeta Wyborcza" nr 147, wydanie warszawskie z 27.06.1994
O IDEI SIERPNIA - MIESIĄCA TRZEŹWOŚCI
Tadeusz Rogowski. "Słupski sierpień". "Gość Niedzielny", wydanie koszalińsko-kołobrzeskie, nr 33 z 17.08.2003
O ZWIĄZKACH Z WARSZAWSKIM KOŚCIOŁEM SIÓSTR WIZYTEK
Tadeusz Rogowski. "Trzej od Panien Wizytek". "Gość Niedzielny", wydanie koszalińsko-kołobrzeskie 2006
MOJE SPOTKANIA Z KSIĘDZEM JANEM ZIEJĄ
Olgierd Łada-Zabłocki. "Refleksje o moich spotkaniach z Księdzem Janem Zieją". Maszynopis
W STRONĘ KOŚCIOŁA UBOGIEGO I OTWARTEGO
Jacek Moskwa. "W stronę Kościoła ubogiego i otwartego. Pięć lat temu zmarł ks. Jan Zieja". "Rzeczpospolita - Plus Minus" z 12.10.1996
Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska