Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt
  

  

  

Kwartalnik "Przeszedł blisko nas"
pod redakcją Tadeusza Rogowskiego.


NUMER 1
"Powstanie warszawskie trwa" - to tytuł głównego artykułu numeru. To właśnie ks. Jan Zieja widząc spustoszenie czynione po wojnie przez pijaństwo, zaproponował wykorzystanie do walki z alkoholizmem kapitału duchowego Powstania. Tak narodził się - sierpień, miesiąc trzeźwości. W zeszycie także wspomnienia matki Andrzeji Górskiej, urszulanki z Warszawy oraz artykuły s. Janiny Sabat i redemptorysty o. Jana Bartosa.
CZYTAJ
NUMER 2
Zeszyt, zbiór świadectw o ks. Janie Ziei. O wiekim kapłanie opowiadają zarówno ludzie, których nazwiska można spotkać w encyklopediach, jak i ci, którzy znani są tylko w małych środowiskach czy parafiach. Łączy ich jedno - wspominając ks. Zieję, wciąż wymawiają słowo "święty". W zeszycie zamieszczono również relację z dorocznych spotkań w Słupsku poświęconych ks. Janowi Ziei.
CZYTAJ
NUMER 3/4
Podwójny numer, w którym znajdują się m.in. informacje o stronie internetowej poświęconej ks. Ziei. Zeszyt zawiera również homilię abp. Józefa Życińskiego, artykuł Jacka Moskwy oraz wspomnienia prof. Zbigniewa Grabowskiego, Stanisława Szczepańskiego i Danuty Kownackiej. Ciekawa rozmowa Tadeusza Rogowskiego z urszulanką szarą s. Agnieszką Masłowską, która do dzisiaj pozostaje pod wrażeniem charyzmatu i postawy ks. Ziei.
CZYTAJ
NUMER 5/6
Podwójny numer naszego kwartalnika zawiera rozważania ks. Ziei o Królestwie Bożym, artykuły Jerzego Turowicza i Tadeusza Rogowskiego, życiorys księdza napisany przez matkę Andrzeję Górską do "Słownika Biograficznego Katolicyzmu Społecznego w Polsce" oraz wspomnienia Haliny Urbanowicz-Woyke, Bogumiły Stępień i Stanisława Stępniewskiego. Sporo miejsca zajmuje historia Szarych Szeregów.
CZYTAJ
NUMER 7/8
Zeszyt wydany z okazji 15. rocznicy śmierci ks. Jana Ziei oraz 30-lecia powołania Komitetu Obrony Robotników, którego ks. Jan był współzałożycielem. Zawiera kalendarium życia ks. Jana Ziei w opracowaniu redemptorysty o. Jana Bartosa. Dużo miejsca zajmuje opis współpracy ks. Jana Ziei ze św. Urszulą Ledóchowską. W numerze, po raz pierwszy opublikowano listy ks. Jana do św. Urszuli pisane z Polesia.
CZYTAJ
NUMER 9/10
Specjalny numer wydany z okazji 110. rocznicy urodzin ks. Jana Ziei. Zeszyt poświęcony dzieciństwu i młodości przyszłego kapłana. Dzieciństwo spędzone na wsi żyjącej wspomnieniem powstania styczniowego, lata nauki w Warszawie przypadające na czas wielkiego fermentu umysłowego poprzedzającego odzyskanie niepodległości w 1918 roku, przyjaźnie, sympatie, zaanagażowanie w pracę niepodległościową.
CZYTAJ
® Koszalin 2007 | www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska