Strona główna
  Życiorys
  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  
Zmarł o. Jan Bartos

(3kB)Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci redemptorysty, ojca Jana Bartosa, niestrudzonego misjonarza na Wschodzie, świadka życia ks. Jana Ziei, którego był siostrzeńcem i któremu zawdzięczał kapłańskie powołanie. Do ostatnich dni podejmował starania o wszczęcie beatyfikacji ks. Jana Ziei, organizował sympozja i konferencje, gromadził pamiątki, publikował artykuły w prasie, współredagował kwartalnik "Przeszedł blisko nas" i stronę internetową. Z jego inicjatywy w rodzinnej wsi ks. Jana Ziei - Osse - otwarto izbę pamięci poświęconą legendarnemu kapłanowi, synowi Ziemi Opoczyńskiej. Pogrzeb ojca Jana Bartosa odbył się w Toruniu.

O. Jan Bartos, urodził się 13 czerwca 1936 roku w parafii Odrzywół. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do niższego seminarium duchownego w Niepokolanowie, a po jego likwidacji przez władze komunistyczne w 1952 roku uczęszczał do szkół Nowym Mieście nad Pilica oraz w Rawie Mazowieckiej. Ukończył nowicjat redemptorystów w Braniewie, a 2 sierpnia 1955 złożył pierwsze śluby zakonne. Maturę zdał w Toruniu, następnie wyjechał do wyższego seminarium redemptorystów w Tuchowie, gdzie 19 lipca 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. W latach 1969-1986 wielokrotnie wyjeżdżał na misje do krajów byłego ZSRR, docierając nawet za koło podbiegunowe (Murmańsk i Kandałaksza - 1973). W latach 1987-1991 prowadził publiczną działalność wśród rodaków na Wschodzie, a w latach 1992-1999 oficjalnie pracował w parafiach w Repla i Wołpa na Białorusi. Wydał ksiązkę "Misyjne drogi wśród rodaków na Wschodzie" (Toruń 2004).


POWSTAŁO MAŁE MUZEUM KS. ZIEI

Osse (05.05.2007) Biskup radomski Zygmunt Zimowski dokonał poświęcenia i uroczystego otwarcia Izby Pamięci Księdza Jana Ziei w rodzinnej miejscowości legendarnego kapłana, wsi Osse na Ziemi Opoczyńskiej. W izbie pamięci znajdują się fotografie, artykuły i książki księdza Jana Ziei. Zgromadzono również przedmioty upamiętniające pierwszą pracę kapłana, w parafii na terenie dzisiejszej Białorusi. W uroczystości uczestniczyły osoby, które znały i współpracowały z księdzem Janem Zieją, między innymi senator Zbigniew Romaszewski i były korenspondet w Rzymie Jacek Moskwa, autor wywiadu-rzeki z tym niezwykłym duchownym. Izba pamięci nie jest pierwszym i jedynym sposobem uczczenia kapłana w Ossie. Na ścianie podworskiej kaplicy od kilku lat widnieje tablica upamiętniająca księdza Jana Zieję.
WIĘCEJ O UROCZYSTOŚCI W OSSE


W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ...

Warszawa (24.09.2006) Piętnasta rocznica śmierci ks. Jana Ziei (19 października 1991) zbiegła się niemal z obchodami 30 lecia powstania Komitetu Obrony Robotników (23 września 1976), pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej jaka powstała za żelazną kurtyną. Ks. Jan był jednym z czternastu sygnatariuszy deklaracji założycielskiej KOR.
Prezydent Lech Kaczyński, podczas podniosłej i wzruszającej uroczystości wręczenia odznaczeń członkom KOR w Pałacu Prezydenckim, przyznał, że wie, iż ta uroczystość jest spóźniona o co najmniej 15 lat. "Ale mogę powiedzieć tylko to, że lepiej późno, niż wcale". Dodał również, że to co się zdarzyło się przed 30 laty, było rzeczą rzadką w długiej i skomplikowanej historii Polski. "Po pierwsze, połączenie myśli i czynu. Była myśl i był czyn grupy odważnych ludzi, którzy podjęli tę decyzję właśnie wtedy, kiedy należało ją podjąć, kiedy dojrzał do tego czas" - mówił L. Kaczyński. Jak podkreślił, 30 lat temu "była rzecz jeszcze jedna w naszej historii - przede wszystkim ostatnich trzech wieków - nieczęsta: było zwycięstwo". "KOR to droga do Solidarności, a Solidarność to droga do wolnej Polski" - powiedział. Później prezydent wręczał odznaczenia. Trzecią spośród 88 osób udekorowanych tego dnia był ks. Jan Zieja, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał Stanisław Zieja, syn Stanisława, brata ks. Jana Ziei.


PRACA DOKTORSKA O KS. ZIEI

Lublin (29.03.2006) Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim powstaje praca doktorska o ks. Janie Ziei pod tytułem "Życie i działalność ks. Jana Ziei (1897- 1991)". Jej autorką jest młoda doktorantka Anna Pawłowska. Jak sama pisze, jest "rodowitą Opocznianką", absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek - historia). Obecnie pracuje w Bibliotece Instytutu Historii KUL.


WWW.ZIEJA.OVH.ORG

Koszalin (01.03.2006) W środę 1 marca wystartowała w Internecie przygotowywana już od kilku miesięcy strona internetowa www.zieja.ovh.org. Konieczność zmiany domeny i serwera redaktorzy strony uzasadniają w kwartalniku: "Niestety, darmowa domena ZA.PL stała się niewystarczająca dla naszych potrzeb. Dlatego musieliśmy dokonać zmiany serwera. Obecnie strona umieszczona została na profesjonalnym serwerze OVH. Firma oferuje znacznie większe możliwości - strony będą bardziej dynamiczne, lepsze jakościowo, nie będzie już denerwujących reklam latających po ekranie, możemy też umieszczać pliki dźwiękowe i filmowe, a także większe galerie zdjęć".
Strona będzie uruchamiana etapami do 15 marca br., a później sukcesywnie uzupełniana.


SŁUPSKIE SPOTKANIA Z KS. ZIEJĄ - 2005

Słupsk (14.10.2005) Grono najwierniejszych przyjaciół ks. Jana Ziei uczestniczyło w dorocznym spotkaniu, zorganizowanym - jak zwykle - w gościnnych progach stowarzyszenia "Civitas Christiana". Miłą niespodziankę sprawili przybyłym uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich św. Marka, którzy przygotowali przedstawienie "Świadectwa współczesnych o ks. Ziei". Ojciec Jan Bartos, redemptorysta z Torunia, przybliżył zagadnienia związane ze zbieraniem i archiwizacją świadectw. Odczytano list od redaktora Jacka Moskwy, watykanisty i rzymskiego korespondenta polskiej prasy, autora słynnej książki "Życie Ewangelią". W programie znalazł się także wykład urszulanki, siostry Janiny Sabat: "Człowiek Ewangelii". Podczas spotkania powołano zespół roboczy, który będzie gromadził świadectwa i materiały dotyczące ks. Jana Ziei. W skład zespołu weszli: Zdzisław Machura, Stanisław Szpilewski, Józef Cieplik i Hubert Hage. Z kolei Eugeniusz Helski wysunął projekt upamiętnienia ks. Jana pamiątkowym głazem oraz zaoferował pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia.


KS. ZIEJA W INTERNECIE!

Koszalin (16.05.2005) W poniedziałek 16 maja 2005, dokładnie o godzinie 14:29:26, wystartowała w światowej Sieci strona o ks. Janie Ziei. Jej redaktorami są Tadeusz Rogowski z córką Emilią z Koszalina, a webmasterem - zdolny student informatyki Przemysław Gwiazda. Wszyscy pracują społecznie. Do listopada 2005 r. stronę odwiedziło ponad 2 tys. osób, w tym z wielu krajów Europy, obu Ameryk, a nawet z Australii.


SŁUPSKIE SPOTKANIA Z KS. ZIEJĄ - 2004

Słupsk (27.10.2004) Przyjechali z różnych stron kraju, aby powspominać ks. Jana Zieję. O niezwykłości jego postaci świadczą już spisane opinie. Ze wspomnień o ks. Janie wyłania się sylwetka wysokiego, ascetycznie szczupłego duchownego, który w pełni wcielał w życie ideały św. Franciszka z Asyżu. Jak pisała Zofia Kossak, choć troszczące się o jego ubiór siostry urszulanki uzupełniały ciągle rozdawaną garderobę, to było wiadomo, że "uciułany przyodziewek jeszcze tego samego dnia zmieni właściciela". Oddawał jedyne buty, ostatni sweter. Według tych, którzy go znali, miał wyraz twarzy proroka i przypominał Piotra Skargę z obrazu Matejki. A jednocześnie był bardzo skromny. Szanował każdego człowieka bez względu na narodowość i wyznanie.


PRZESZEDŁ BLISKO NAS

Koszalin (16.10.2004) Ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Przeszedł blisko nas" redagowanego przez Tadeusza Rogowskiego, redemptorystę o. Jana Bartosa i urszulankę s. Janinę Sabat. W słowie od redakcji czytamy: "Ksiądz Jan Zieja posługiwał się ubogimi środkami dla uczynienia człowieka bogaczem. Taki pozostawił wzór duszpasterstwa. Spróbujemy go w tym naśladować, wydając bardzo skromny kwartalnik poświęcony wielkiej sprawie. Wychodzimy zatem z inicjatywą wydawania małego, niskonakładowego czasopisma, prosząc jednocześnie wszystkich, którym pisemko wpadnie w ręce, żeby w powielaczowych odbitkach przekazywali je dalej - rodzinie, sąsiadom, znajomym". Kwartalnik dostępny jest na stronie internetowej i można go pobrać w pliku PDF (potrzebny jest do tego program Acrobat Reader).


KS. HENRYK KORŻA O KS. JANIE ZIEI

Koszalin (02.08.2003) Ks. Henryk Korża, sekretarz Zespołu Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski przyjechał do Koszalina na zaproszenie członków bractwa trzeźwości działającego przy parafii pw. Ducha Świętego. "Komu jak komu - powiedział ks. Korża - ale bractwom trzeźwości diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nie wolno zapomnieć wielkiego i czcigodnego ks. Jana Ziei, powojennego duszpasterza w Słupsku i okolicach. W 1981 roku apelował on o specjalny sposób uczczenia Powstania Warszawskiego przez śluby abstynenckie na Jasnej Górze. Ks. Zieja nie poszedł w zapomnienie. Biskupi wezwali cały naród do sierpniowej abstynencji i co roku w swoich odezwach pasterskich przypominają nam o tym".


WYSTAWA U ŚW. FAUSTYNY I W WYTOWNIE

Słupsk (15.12.2001) Od października do grudnia, w parafii św. Faustyny w Słupsku oraz w parafii w Wytownie, obejrzeć można było wystawę o ks. Janie Ziei. Projekt i katalog wystawy przygotował dr Zdzisław Stankiewicz ze Słupska, który zafascynowany postacią księdza, przez dwa lata zbierał po nim pamiątki i gromadził dokumenty. Wśród eksponatów są między innymi: zdjęcia ks. Ziei na ambonie w kościele Najświętszego Serca Jezusowego oraz z pierwszej po wojnie Komunii św. w Słupsku, program uroczystości odsłonięcia pomnika Powstańców Warszawskich, relacja z pochówku w Lasku Południowym zamordowanych przez hitlerowców w 1945 roku Polaków, statut Domu Matki i Dziecka, korespondencja ks. Jana w sprawie powołania "Caritasu" oraz plan miasta z zaznaczoną ulicą ks. Jana Ziei. Wystawa była już wcześniej prezentowana w siedzibie "Civitas Christiana" z okazji 10. rocznicy śmierci ks. Ziei.


WNIOSEK O WYNIESIENIE KS. JANA ZIEI NA OŁTARZE

Słupsk (06.12.2001) Podczas rekolekcji adwentowych w kościele Św. Jacka, rozpoczęto zbieranie podpisów pod listą "wiernych proszących Jego Ekscelencję księdza biskupa ordynariusza Mariana Gołębiewskiego o rozpoczęcie procesu informacyjnego dotyczącego wyniesienia na ołtarze ks. Jana Ziei - pierwszego duszpasterza Słupska i okolicy". Pierwsze podpisy złożyli: o. Jan Bartos, Jadwiga Biegajło, ks. Jan Giriatowicz, s. Janina Sabat.


ODSŁONIĘCIE TABLICY W KOŚCIELE ŚW. OTTONA

Słupsk (19.10.2001) W kościele Św. Ottona odsłonięto tablicę pamięci czterech wielkich kapłanów słupskich, związanych z tym kościołem. Ceremonii poświęcenia tablicy dokonał bp Marian Gołębiewski, ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski. Od chwili wybudowania katolickiego kościoła w 1873 roku ofiarną służbę duszpasterską pełniło tutaj czterech wybitnych kapłanów, księża: Adolf Pojda (lata 1917-1925; zamordowany przez hitlerowców w 1942 roku), Paweł Gediga (1927-1945; zmarł z wycieńczenia w rosyjskim obozie przejściowym), Jan Zieja (1945-1947) i Wiktor Panecki (1967-1995). "Słupsk miał szczęście do wielkich kapłanów" - mówiono podczas uroczystości.


DZIESIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI KS. ZIEI

Słupsk (18.10.2001) Spotkanie z okazji 10. rocznicy śmierci ks. Jana Ziei zgromadziło w siedzibie Civitas Christiana tych słupszczan, którzy pamiętają jego posługę duszpasterską w mieście. Czesław Klimek przypomniał, że w powojennym Słupsku było wielu uczestników Powstania Warszawskiego, powracających z Niemiec, których ks. Zieja otaczał opieką. Harcmistrz Czesław Łukowczyk wspominał ks. Jana Zieję jako wspaniałego kaznodzieję i spowiednika. Państwo Krystyna i Józef Gruszczyńscy przekazali ciepłe wspomnienia o tym, jak to ks. Zieja ochrzcił ich córeczkę w domu z powodu zimna w kościele. O wielkiej roli matki w życiu ks. Ziei mówił historyk Zdzisław Machura. Krystyna Marczak przypomniała na zakończenie myśl matki Andrzei Górskiej, urszulanki szarej, określającej ks. Zieję jako prekursora Soboru Watykańskiego II. Podczas spotkania zaproponowano, by wystawa powędrowała do słupskich parafii.


KS. ZIEJA W PAMIĘCI SŁUPSZCZAN

Słupsk (26.02.1998) Słupski historyk mgr Stanisław Szpilewski wygłosił w sali Stowarzyszenia "Civitas Christiana" odczyt zatytułowany "Ksiądz Jan Zieja w pamięci słupszczan". Podczas spotkania przypomniano mniej znany epizod z życia Ojca Jana - otóż we wrześniu 1970 odwiedził on Słupsk i dokonał przekazania do zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego cennych zabytków. Zdzisław Machura w książce "Cztery słupskie lata" tak opisuje wydarzenie: "We wrześniu 1970 roku ks. Zieja przyjechał do Słupska, zwiedził znane sobie miejsca, odwiedził słupskich przyjaciół i spotkał się w towarzystwie dwóch pań z dyrektorem i pracownikami Muzeum Pomorza Środkowego. Oświadczył ówczesnemu dyrektorowi tej instytucji Ludwikowi Przymusińskiemu, że ma w posiadaniu zabytkowy krucyfiks, mapę Pomorza, zbiory fotografii z terenu ziemi słupskiej oraz urny popielicowe, które chce przekazać do muzeum. Złożył na ręce dyrektora w obecności Stanisława Szpilewskiego i Stefana Wójcika pisemne potwierdzenie przekazania zabytkowych przedmiotów. Po tej wizycie dyr. Przymusiński wysłał do Warszawy, do zakonu urszulanek na ulicę Wiślaną 2, panią Alicję Konarską, w celu odebrania darów muzealnych od ks. Zieji. Przyjechała tam 26 lutego 1971 roku". Przekazane przez ks. Zieję przedmioty do dzisiaj znajdują się w muzeum.


Koszalin 2005 | www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska