Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  

ARCHIWA, DOKUMENTY, LUDZIE, PAMIĄTKI

ŻYCIE - ZDJĘCIA ARCHIWALNE
Zdjęcia archiwalne z różnych okresów życia i działalności ks. Ziei. Zdjęcia portretowe, zbiorowe, plenerowe. Unikatowe fotografie z Polesia, Słupska i Lasek. Zdjęcie z Matką oraz z prymasem Józefem Glempem. Zbiorowa fotografia z dziećmi z okresu pobytu na Polesiu.
OGLĄDAJ
ARCHIWUM - PISMA, DOKUMENTY, PRASA
Dokumenty o historycznej już dzisiaj wartości. Świadectwa, listy, wycinki prasowe. Oryginalne teksty konferencji, rekolekcjii i kazań. Pisma redagowane przez księdza. Fragment własnoręcznie napisanego życiorysu. Wspomnienia pośmiertne, klepsydry.
OGLĄDAJ
SPOTKANIA - LUDZIE NA DROGACH KS. JANA ZIEI
Wybitni ludzie, których ks. Zieja znał, szanował i z którymi się przyjaźnił. Jest wśród nich święta Kościoła, są kandydaci na ołtarze i męczennicy. Jest Papież, Prymas Tysiąclecia, są kardynałowie i biskupi. Bohaterowie i społecznicy, księża i żołnierze, wybitni ludzie kultury i nauki.
OGLĄDAJ
VARIA
Ordery, odznaczenia, odznaki (m.in. Krzyż Niepodległości i Warszawski Krzyż Powstańczy), państwowe akty nadania i mianowania (min. awans na podpułkownika), pamiątki osobiste (pocztówki, obrazki), podziękowania, dyplomy, książki, broszury.
OGLĄDAJ


MIEJSCA - ŚLADAMI KS. JANA ZIEI

LATA 1878-1928
Ossa (miejsce urodzenia); Odrzywół (chrzest), Sandomierz (seminarium duchowne); Drzewica (pierwsza Msza św.); Radom (wikary w dwóch parafiach 1923-25); Zawichost (wikary 1925-26); Nowe Miasto n/Pilicą (nowicjat u kapucynów - 1926); Kozienice (wikary 1926-28).
OGLĄDAJ
POLESIE 1928-32 oraz 1934-39
Łahiszyn k. Pińska (proboszcz 1928-1930); Pińsk (1930-1932; kapelan ordynariusza, AK, Caritas), Pińsk (drugi pobyt) (1934-37; praca katechetyczna); Mołodowo (1937-1939; kapelan urszulanek, prefekt szkół powszechnych); Motol (praca z młodzieżą, budowa kościoła)
OGLĄDAJ
LATA WOJNY 1939-45
Kampania Wrześniowa (m.in. Modlin); Konspiracja (TAP, Szare Szeregi, BCh); Powstanie Warszawskie (Mokotów); Po upadku Powstania (Pruszków, Kraków); Tułaczka z polskimi robotnikami przymusowymi (m.in. Braunsberg, Frombork, Barth)
OGLĄDAJ
SŁUPSK 1945-49
Kościół św. Ottona (1945-47); Parafia św. Franciszka w Wytownie, z kościołami w Wytownie, Machowinie, Objezdzie i Rowach (1947), Parafia Świętej Rodziny w Słupsku (1947-49); Orzechowo (Uniwersytet Ludowy); Kościoły Słupska (Mariacki; Najświętszego Serca Pana Jezusa).
OGLĄDAJ
LATA 1950-1991
Pobyt w Nowej Wsi pod Michalinem oraz Harendzie koło Zakopanego (1954-55); Rekolekcje w domu sióstr urszulanek w Pniewach (1957); Rekolekcje dla Episkopatu Polski na Jasnej Górze (1958); Praca w Drohiczynie (1957-65). Parafia Przytor na wyspie Wolin (1966-67).
OGLĄDAJ
WARSZAWA
Nauka (1907-1915); Studia na Uniwersytecie Warszawskim (1919-1923); Parafia św. Wawrzyńca (1949-1950); Parafia na Jelonkach (1950); Siostry Wizytki (1950 i ponownie 1955-1959); Siostry Urszulanki (kapelan 1941-44; rezydent 1968-91); Archikatedra Św. Jana i kościół św. Anny.
OGLĄDAJ
PODRÓŻE ZAGRANICZNE
Rzym ( dwukrotnie - 1922 i 1930); Graz w Austrii (1927 - u ks. J. Metzgera), Vaumarcus w Szwajcarii (1927 - zjazd ku czci św. Franciszka); Ars we Francji (1927 - Jan Vianney); Florencja, Foligno, Spoleto, Asyż (1930 - śladami św. Franciszka); Vrigstad w Szwecji (1965 - wypoczynek).
OGLĄDAJ
LASKI
Ks. Zieja był związany z Dziełem Lasek niemal od chwili powstania. W 1923 roku został tam pierwszym kapelanem, mieszkał w Laskach w latach 1932-1934 podczas studiów, był także kapelanem w czasie okupacji (1940 - 1942). Po śmierci spoczął obok swej Matki na cmentarzu śródleśnym.
OGLĄDAJKoszalin 2005 |www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska