Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  
Książki [str. 1] [str. 2] [str. 3]

ŻYCIE EWANGELIĄ. Z ks. Janem Zieją rozmawia Jacek Moskwa. Editions du Dialogue. Paris 1991.
Zdecydowanie najbogatsze źródło wiedzy o życiu ks. Jana Ziei. Zapis rozmów jakie Jacek Moskwa, rzymski korespondent polskiej prasy i watykanista, przeprowadził w 1986 roku z ks. Janem - świadkiem całego niemal stulecia i wielu historycznych przełomów. Erudycja i dociekliwość dziennikarza sprawiają, że znany z niechęci do mówienia o sobie ks. Zieja otwiera się i opowiada o swoim bogatym i niezwykłym życiu. Lektura podstawowa dla wszystkich, którzy interesują się ks. Zieją. Niestety, brak kolejnych wznowień, sprawia, że książka jest dzisiaj "na wagę złota".
FRAGMENT >>>

Ks. Jan Zieja. KATECHIZM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. Pallottinum 1949
Z przedmowy: "Książka ta jest przeznaczona dla rodzin polskich w kraju i na wychodźstwie. Zawiera mało słów ludzkich. Jest przesycona i prześwietlona Słowem Bożym. Chce podawać jak najwierniej to, czego uczy Jezus Chrystus w swoim świętym Kościele Powszechnym. Można czytać tę książkę po cichu w samotności lub głośno, w gronie bliskich nam osób. Czytajmy powoli i niewiele na raz. Wprowadzajmy każdą odrobinę prawdy Bożej głęboko do swego serca". Książka podzielona jest na trzy rozdziały: Jestem człowiekiem - Jestem Polakiem - Jestem chrześcijaninem.
FRAGMENT >>>

Ks. Jan Zieja. ŻYCIE RELIGIJNE. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. Olsztyn 1960
"Każdy katolik ma czytać katechizm choćby kwadrans co niedzielę i święto, i przeczytać cały od początku do końca przynajmniej raz w roku, jak długo żyje" - z tych słów bpa Bilczewskiego uczynił ks. Zieja motto swojej książki. "Jeżeli po skończonym czytaniu spojrzymy radosnym i życzliwym okiem na cały Boży świat i zaczniemy z większą ochotą i gorliwością pełnić wolę Bożą i czynić dobrze wszystkim naokoło - cel tej książki będzie osiągnięty" - pisze ks. Zieja. Niestety, podobnie jak większość prac księdza Ziei, książka jest dzisiaj praktycznie nieosiągalna.

Ks. Jan Zieja. ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA. Życie Jezusa Chrystusa i Jego uczniów opowiedziane słowami Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Benedyktynek. Warszawa 1961
"Ewangelia - tak nazwał sam Pan Jezus swoją naukę i dzieło całego swego życia. Podobnie było z naukami apostołów Jezusowych" - pisze we wstępie ks. Jan Zieja. Książka jest swego rodzaju konkordancją, ułożonym według podobieństwa zestawieniem tekstów czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w klasycznym tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. Składa się z trzech części: Dziecięctwo i młodość Pana Jezusa - Działalność publiczna Pana Jezusa - Ostatni tydzień życia Jezusowego.
FRAGMENT >>>

Ks. Jan Zieja. PRZYJDŹ, PANIE! Ewangelia i życie. Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań 1966(2004)
Z przedmowy: "Rozmyślania, zawarte w tej książce, nie mają na celu analizowanie głównych myśli Ewangelii. Odczytując kolejno cztery Ewangelie, zharmonizowane w porządku chronologicznym, autor podejmuje z każdego rozdziału niektóre sprawy, które budują chrześcijański pogląd na świat i mają związek z dzisiejszym życiem, zwłaszcza w dziedzinie moralnej. Autor radzi, żeby czytelnicy szli tą samą drogą". Jedna z nielicznych prac ks. Ziei, która doczekała się wznowienia.
FRAGMENT >>>

Ks. Jan Zieja - Ks. Waldemar Wojdecki. LITANIA DO ŚWIĘTYCH PATRONÓW POLSKICH. Wydawnictwo Lumen. Leszno k. Błonia 1998
Z wprowadzenia ks. Waldemara Wojdeckiego: "Tekst tej Litanii napisał w czasach Soboru Watykańskiego II ks. Jan Zieja (1897-1991), wybitny kaznodzieja, gorący patriota i czciciel świętych patronów polskich. W swojej Litanii ks. Zieja zawarł głębokie umiłowanie Kościoła w Polsce i świadków wiary w tym Kościele: polskich świętych i błogosławionych. Zawarł swoje Credo, a więc to, co najbardziej leżało mu na sercu przez całe długie życie, o co się nieustannie modlił i jakie sprawy Bogu polecał. Tekst Litanii znalazłem w jego bogatym archiwum, które mi pokazał pod koniec swego życia do wykorzystania".

Dag Hammarskjöld. DROGOWSKAZY. Ze szwedzkiego przełożył i przypisy opracował ks. Jan Zieja. Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak". Kraków 1967
"Po tragicznej śmierci Daga Hammarskjölda 17 września 1961 roku w dżungli pod Ndola w Rodezji Północnej, na miejscu jego ostatniego noclegu w Leopoldville, obok niezbędnych drobiazgów podróżnych znaleziono w kieszeni marynarki książeczkę Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, a w niej karteczkę z tekstem przysięgi, jaką D. H. złożył, obejmując obowiązki Sekretarza Generalnego ONZ" - pisze ks. Zieja. Zafascynowany postacią Daga Hammarskjölda, nauczył się języka szwedzkiego, aby książkę przetłumaczyć. Tytuł pochodzi z biblijnego cytatu z Księgi Jeremiasza (31.21): "Postaw sobie kamienie milowe, ustawiaj drogowskazy, zwróć uwagę na gościniec..."
FRAGMENT >>>

ROZMOWY POD MODRZEWIEM. Ks. Jan Twardowski opowiada, ks. Waldemar Wojdecki notuje. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999 "Dlaczego rozmowy pod modrzewiem?" - czytamy we wstępie ks. Waldemara Wojdeckiego. "Dlatego, że za oknem mieszkania ks. Jana Twardowskiego rośnie rozłożysty modrzew. Przetrwał wojnę i burze i zadziwia nas swoją obecnością w stolicy. Pod tym modrzewiem wielokrotnie rozmawialiśmy z księdzem Janem o poetach, pisarzach, książkach, o poezji i o życiu. Z tych rozmów zrodził się ten tomik". Jedna z tych rozmów dotyczy ks. Ziei, z którym przyjaźnił się ks. Twardowski. A ksiądz-poeta potrafi opowiadać, zaskakując czytelnika skojarzeniami i metaforami. W książce znajdziemy również wspomnienie innego przyjaciela ks. Ziei - ks. Bronisława Bozowskiego.Książki [str. 1] [str. 2] [str. 3]

Koszalin 2005 | www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska