Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  
PISMA KS. JANA ZIEI

BÓG - JAM JEST, KTÓRY JEST
"Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
NATURA I ŁASKA
"Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
CZŁOWIEK STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOŻE
"Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
O KRÓLESTWIE BOŻYM (1)
Ks. Jan Zieja. "Z rozmyślań o Królestwie Bożym na ziemi". Maszynopis. Warszawa 1981
O KRÓLESTWIE BOŻYM (2)
"Królestwo moje nie jest z tego świata..." (fragmenty). Rozmowa ks. Bronisława Bozowskiego z ks. Janem Zieją. "Znak" 5/1992
WOLA MIŁOWANIA BOGA
"Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
MIŁOŚĆ NOWEGO TESTAMENTU
"Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
O EWANGELII
"Ewangelia na nowo odczytana" (fragmenty). "Znak" 6/1962
O MIŁOŚCI
Ks. Jan Zieja. "Co mi zostało?". "Tygodnik Powszechny" Nr 47/1991
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWACH (1)
"Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie"; "Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię..."; w: "Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWACH (2)
"Osiem błogosławieństw, cd." w: "Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
GOTOWOŚĆ NA PRZYJĘCIE JEZUSA
"Gotowość na przyjęcie Jezusa" w: "Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
O MARYI
"Wiara Maryi i nasza" w: "Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
O MSZY ŚWIĘTEJ
"Ofiara Mszy świętej" w: "Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
O EUCHARYSTII
"Łamanie chleba" (fragmenty). Kazanie wygłoszone 17 kwietnia 1965 roku w kaplicy sióstr urszulanek SJK w Warszawie, w setną rocznicę urodzin matki Urszuli Ledóchowskiej. Maszynopis.
O KOŚCIELE
"Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
O PRAWDZIE
Ks. Jan Zieja (Wybór i opracowanie: Dorota Giebułtowicz. Redaktor naukowy: Ks. Waldemar Wojdecki) "W duchu i w prawdzie. Wybór kazań". Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Warszawa 1997
O POKORZE
Ks. Jan Zieja. "Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno. Nauki i konferencje wygłoszone u SS. Urszulanek SJK w Pniewach". Cz. III "Nauki rekolekcyjne [wygłoszone] od dnia 29.VII - do 3.VIII.1958 r.". Maszynopis.
O MODLITWIE
Ks. Jan Zieja. "Odpowiedź na ankietę w sprawie modlitwy". Maszynopis.
O SWOIM KAZNODZIEJSTWIE
"Ks. Jan Zieja o swoim kaznodziejstwie". "Gość Niedzielny" 39/1993
OJCZE NASZ PRACUJĄCYCH SPOŁECZNIE
"Z Chrystusem w drogę życia". Wydanie konspiracyjne. Warszawa 1943
O BIEDACZYNIE Z ASYŻU
Ks. Jan Zieja. "Biedaczyna mówi... Kilka myśli z okazji jubileuszu franciszkańskiego". "Kronika Diecezji Sandomierskiej" nr 6/1926
O ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
"Poleskie misje" w: s. Józefa Ledóchowska - "Miłość krzyża się nie lęka". Wydawnictwo Sióstr Urszulanek Lumen. Warszawa 1955
O PAPIEŻU JANIE PAWLE II
Ks. Jan Zieja. "Papież i my". Biblioteka "Więzi", Warszawa 1981
O SWOJEJ MATCE
"Sylwetki matek kapłanów". Wydawnictwo Pallotinum. Poznań 1981
O ADAMIE MICKIEWICZU
Kazanie podczas Mszy świętej za spokój duszy Adama Mickiewicza. Kościół sióstr wizytek - Warszawa 27.11.1955 Maszynopis.
WIĘŹNIÓW ODWIEDZAĆ
"Więźniów odwiedzać". Z ks. Janem Zieją rozmawia Edward Płochacz. "Gazeta Wyborcza" nr 251, wydanie warszawskie z 24-25.10.1992
O POJEDNANIU Z ROSJĄ
Kazanie podczas Mszy świętej za poległych, pomordowanych w obozach i zaginionych żołnierzy kampanii 1939 roku, którzy oddali swe życie za wolną i niepodległą Polskę". Archikatedra Św. Jana Chrzciciela, Warszawa, 17 września 1974. Maszynopis.
WIGILIA CZYLI CZUWANIE
Rekolekcje Adwentowe. 21-23 grudnia 1957. Maszynopis.
Koszalin 2005 | www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska