Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  
KS. JAN ZIEJA - ŻYCIORYSY

ŻYCIORYS KS. JANA ZIEI NAPISANY PRZEZ KS. DR. ZBIGNIEWA ROSTKOWSKIEGO
Ks. dr Z. Rostkowski. "Ks. Jan Zieja (1897-1991)". "Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie" 17 (2004) 2/16, s. 303-309
ŻYCIORYS KS. JANA ZIEI NAPISANY PRZEZ MATKĘ ANDRZEJĘ GÓRSKĄ
Opracowała m. Andrzeja Górska do "Słownika Biograficznego Katolicyzmu Społecznego w Polsce. R-Ż", Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995. Maszynopis.
ŻYCIORYS KS. JANA ZIEI NAPISANY PRZEZ KS. DR. EUGENIUSZA BOROWSKIEGO
Ks. dr Eugeniusz Borowski. "Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pińskiej 1925-1939". Drohiczyn n/B 2000
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE KS. JANA ZIEI NAPISANE PRZEZ ZDZISŁAWA SZUBĘ
Zdzisław Szuba. "Dla nas - po prostu ksiądz Jan Zieja". "Słowo Powszechne" 22.10.1991
Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org| Emilia Rogowska