Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  
Książki [str. 1] [str. 2] [str. 3]

LUDZIE LASEK. Opracował i wstępem opatrzył Tadeusz Mazowiecki. Biblioteka "Więzi". Warszawa 2000
Wznowienie obszernego zbioru szkiców o ludziach współtworzących wraz z Matką Elżbietą Czacką, ks. Władysławem Korniłowiczem, ks. Antonim Marylskim Dzieło Lasek. Autorami tej książki są m.in. Jerzy Andrzejewski, Bohdan Cywiński, Konrad Górski, Mieczysław Jastrun, Jan Lechoń, Jerzy Liebert, Antoni Marylski, Krzysztof Morawski, Leszek Prorok, Antoni Słonimski, Adam Stanowski, Jan Strzelecki, Stefan Swieżawski, ks. Jan Twardowski, ks. Jerzy Wolff, Jerzy Zawieyski, Michał Żółtowski, Tadeusz Żychiewicz.
WSTĘP DO KSIĄŻKI >>>

Ewa Jabłońska-Deptuła. MATKA ELŻBIETA CZACKA I DZIEŁO LASEK. Oficyna Wydawnicza El-Press. Lublin 2002
Czegoś takiego mogła dokonać tylko dziewiętnastowieczna hrabianka z kresów... Książka Ewy Jabłońskiej-Deptułowej nie jest pierwszą książką o Wielkiej Niewidomej, jednak bodaj pierwszą jej monografią z zachowaniem wymogów, jakie stawia się dziełu historycznemu. Pozbawiona akcentów hagiograficznych (autorka zastrzega się, że książka nie zajmuje się świętością Matki Czackiej), pozwala zdać sobie sprawę z niezwykłości dzieła i człowieka. (Ks. Adam Boniecki, Mistrzowie dawni i współcześni, Tygodnik Powszechny)
RECENZJA >>>

Jadwiga Stabińska OSB AP. MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA. Laski
Matka Elżbieta Róża Czacka (1876-1961), założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, inspiratorka działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, założycielka Zakładu dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Gdy w roku 1922, po parcelacji dóbr ziemskich właściciela Lasek, Antoniego Daszewskiego, ofiarowano Róży Czackiej trzy morgi ziemi, utworzyła ona na tej suchej i jałowej glebie skromny zagajnik nazwany "Różana". Wkrótce przywdziała franciszkański habit i jako Matka Elżbieta w roku 1924 założyła Zgromadzenie.
WIĘCEJ O LASKACH >>>

Michał Żółtowski. BLASK PRAWDZIWEGO ŚWIATŁA. MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA I JEJ DZIEŁO. Lublin 1999
Gdy w 1898 r. 22-letnia Róża Czacka definitywnie straciła wzrok, odczytała to jako znak. Niewidoma, chciała pomagać niewidomym i stała się przewodnikiem dla widzących. Najpierw, w 1911 r., założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, 11 lat później - Zakład dla Ociemniałych. Towarzystwo, Zakład i Zgromadzenie działają nadal. Dziś jest tu już kilkadziesiąt budynków: przedszkole, szkoły, internaty. (Edyta Mętel, Ludzie Lasek, Tygodnik Powszechny)
WIĘCEJ O MATCE RÓŻY CZACKIEJ >>>

s. Teresa Landy, s. Rut Wosiek. KSIĄDZ WŁADYSŁAW KORNIŁOWICZ. Przedmowa: Stefan kardynał Wyszyński. Słowo wstepne: Józef kardynał Glemp. Biblioteka "Więzi". Warszawa 2003
Wznowienie bogato udokumentowanej monografii poświęconej życiu, osobowości oraz działalności duszpasterskiej Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza. Ks. Korniłowicz wypracował prekursorską duchową formację inteligencji, łączącą trzy elementy: benedyktyńskie życie liturgiczne, dominikański tomizm oraz franciszkańską prostotę życia w duchu Ewangelii. Zmarł w 1946 roku w Laskach w opinii świętości. (Z notki redakcyjnej.)
RECENZJA >>>

Ks. Michał Badowski. WSPOMNIENIA. Drohiczyn 2000
"Uważam za Łaskę Bożą fakt, iż dobrze go znałem od lat mych dziecięcych i dlatego chcę chociaż kilka obrazków z jego pięknego życia wspomnieć" - pisał ks. Michał Badowski, który później, już jako kleryk seminarium w Pińsku znalazł w ks. Ziei przyjaciela i opiekuna. Towarzyszył mu w jego podróżach do Lasek i Zakopanego. Ks. Zieja wprowadził do w świat niezwykłych dzieł związanych z odnową przedwojennego katolicyzmu polskiego - Lasek i zgromadzenia urszulanek szarych. Dzięki niemu poznał matkę Urszulę Ledóchowską, ks. W. Korniłowicza, Piotra Borowego, ks. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski.
FRAGMENT >>>

Teresa Bojarska. W IMIĘ TRZECH KRZYŻY. OPOWIEŚĆ O JULII URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ I JEJ ZGROMADZENIU. Instytut Wydawniczy PAX 1981
Powieść, biografia matki Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, napisana przez byłą łączniczkę pułku "Baszta". Kapelanem pułku w czasie powstania warszawskiego, zapamiętanym przez autorkę, był ks. Jan Zieja. Pracując nad książką oraz biografią matki Urszuli Ledóchowskiej, autorka odkrywa, jak silne zwiążki łączyły ks. Zieję z dziełem urszulańskim. Przede wszystkim jednak książka ukazuje dzieje wielce zasłużonego dla Polski i Kościoła rodu Ledóchowskich.
FRAGMENT >>>

O. Jan Bartos CSsR. MISYJNE DROGI WŚRÓD RODAKÓW NA WSCHODZIE. Wydano nakładem własnym. Toruń 2004
"Od wczesnego dzieciństwa spoglądałem na fotografię mojego wuja, ciotecznego brata mojej matki, ks. Jana Ziei" - pisze we wstępie do książki redemptorysta o. Jan Bartos. Autor kontynuował rodzinną tradycję, wyjeżdżając po ukończeniu seminarium duchownego do pozbawionych opieki duszpasterskiej rodaków na Wschodzie. Tam też zastała go śmierć ks. Ziei. "W najbliższą niedzielę po pogrzebie w kazaniach głoszonych w Pińsku i Łahiszynie mówiłem o Zmarłym. Przekonałem się, że ludzie starsi wspominają go jako ciche dobro".

Tadeusz Rogowski. AMAZONKI BOGA. Wydawnictwo Sieradzkie Centrum Kultury, Sieradz 2010
Owe amazonki, to niepozorne zakonnice w szarych habitach, nazywane urszulankami szarymi - zgromadzenie założone przez św. Urszulę Ledóchowską u progu polskiej niepodległości w 1920 roku. Pierwsza część książki jest poświęcona właśnie tej niezwykłej postaci (sam autor uczestniczył w jej kanonizacji w Rzymie w 2003 roku). Część druga to oddziaływanie urszulanek na otoczenie na przykładzie podominikańskiego klasztoru w Sieradzu, który po pierwszej wojnie światowej objęła matka Urszula Ledóchowska. Jeden rozdział książki poświęcony jest ks. Janowi Ziei, z którym św. Urszula Ledóchowska współpracowała na Polesiu.Książki [str. 1] [str. 2] [str. 3]

Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek