Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  
Książki [str. 1] [str. 2] [str. 3]

Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim. LUDZIE, KTÓRYCH SPOTKAŁEM. Wydawnictwo "Łuk". Białystok 2001
Zapis rozmów przeprowadzonych w latach 1995-2001 przez Waldemara Smaszcza - historyka literatury, krytyka i eseistę - z księdzem Twardowskim. Poznajemy wspomnienia poety z dzieciństwa, wysłuchujemy opowieści o przyjaciołach, znajomych, o wydarzeniach, które kierowały jego drogą. Przy tym odnajdziemy to sporo fragmentów jego poezji. Wśród wspominanych osób nie mogło zabraknąć oczywiście ks. Jana Ziei, przyjaciela ks. Twardowskiego, który był jego poprzednikiem w warszawskim kościele Sióstr Wizytek.
CZYTAJ >>>

Ks. Jan Zieja. W DUCHU I W PRAWDZIE. WYBÓR KAZAŃ. Wybór i opracowanie: Dorota Giebułtowicz. Redaktor naukowy: ksiądz Waldemar Wojdecki. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Warszawa 1997
W połowie lat osiemdziesiątych ks. Zieja przekazał swoje archiwum księdzu Waldemarowi Wojdeckiemu z przeznaczeniem do Archiwum Archidiecezji Warszawskiej. Były tam rękopisy, dokumenty, listy i kazania. Po latach narodził się pomysł wydania niektórych prac księdza drukiem. Udało się to zrealizować w 1997 roku, w setną rocznicę urodzin ks. Ziei. Książka podzielona jest na trzy rozdziały: pierwszy - o wierze, nadziei, miłości i prawdzie; drugi - o modlitwie, Eucharystii i potrzebie świętości; trzeci to zbiór kazań okolicznościowych.
FRAGMENT >>>

Ks. Jan Zieja. W UBÓSTWIE I W MIŁOŚCI. WYBÓR KAZAŃ. Wybór i opracowanie: Dorota Giebułtowicz. Redaktor naukowy: ksiądz Waldemar Wojdecki. Wydawnictwo LUMEN. Leszno k/Błonia 1997
Pierwszy rozdział zawiera jakby małe traktaty, złożone z kazań ks. Ziei - o Bogu, o Chrystusie, o Duchu Świętym, o Matce Bożej. Drugi rozdział podzielono na podrozdziały: dobro i zło w świecie, o cierpieniu, o królestwie Bożym, o pełnieniu woli Bożej, o Kościele. W książce znajdziemy również szczegółową, jak dotąd najobszerniejszą biografię ks. Ziei, napisaną przez ks. Waldemara Wojdeckiego. Jest to niemal "książka w książce", bo liczy sobie ponad 50 stron.
FRAGMENT >>>

Zdzisław Machura. PARAFIA KATOLICKA I KOŚCIÓŁ ŚW. OTTONA W SŁUPSKU W LATACH 1866-1947. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Słupsku; Parafia Św. Jacka w Słupsku. Słupsk 2001
Słupski historyk Zdzisław Machura podjął trud opracowania historii pierwszego kościoła katolickiego w Słupsku, z którym wiążą się losy ks. Ziei. Po przyjezdzie w maju 1945 roku do miasta nad Słupią objął właśnie ten kościół, tutaj chcąc zrealizować marzenie swego życia - zorganizowania modelowej parafii na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Był proboszczem godnym swoich poprzedników, którzy podobnie jak on byli wybitnymi kapłanami.
RECENZJA >>>

Zdzisław Machura. CZTERY SŁUPSKIE LATA. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Słupsk 2002
Obowiązkowa lektura dla tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o czterech latach pobytu w Słupsku ks. Jana Ziei. Dobrze udokumentowana pozycja, zawiera wiele unikalnych zdjęć oraz czerpie z nieznanych dotąd źródeł i dokumentów. Mało znane dotąd szczegóły z działalności księdza nie tylko w Słupsku, ale również w okolicznych miejscowościach. Ze Słupska wyjechał ks. Zieja w 1949 roku, wrócił tu ponownie w roku 1970.
FRAGMENT >>>

Ks. Stanisław Ryżko. KRONIKA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W ŁAHISZYNIE. Orioniści - Warszawa 1995
Barwne wspomnienia powojennego proboszcza parafii łahiszyńskiej ks. Stanisława Ryżko. Obejmując parafię natknął się tutaj na ślady i wciąż żywą pamięć po swoim poprzedniku - ks. Ziei. Do diecezji pińskiej, której tradycje kontynuuje obecna diecezja drohiczyńska, przybył ks. Zieja w 1928, odpowiadając na wezwanie bpa Zygmunta Łozińskiego. Zasłynął jako pełen ewangelicznej postawy kapłan, który w ludziach - prawosławnych, Żydach, Ukraińcach i Białorusinach - dostrzegał przede wszystkim człowieka.
FRAGMENT >>>

S. Józefa Ledóchowska. ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JULII URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ. Pallotinum 1975. Dodruk - Warszawa 1998
Św. Urszula Ledóchowska, kanonizowana przez papieża Jana Pawła II w 2003 roku, prowadząc trudną działalność misyjną na Polesiu, znalazła w ks. Ziei "bratnią duszę" - zwolennika tych samych metod postępowania i docierania do ludzi. Ksiądz pełnił funkcję kapelana sióstr w Mołodowie, a przyszła Święta obdarzyła go zaufaniem i szacunkiem. Przyjaźń przetrwała lata; ks. Zieja mieszkał po wojnie w Szarym Domu sióstr urszulanek w Warszawie, tam też zmarł. Nie dziwi więc, że w książce jest wielokrotnie przypominany.
FRAGMENT >>>

Jerzy Zawieyski. DROGA KATECHUMENA. Biblioteka "Więzi". Warszawa 1971
Jerzy Zawieyski wiele zawdzięczał ks. Ziei. Opisał to w książce "Droga katechumena", w której porusza zawsze aktualny i delikatny temat nawrócenia. Bardzo wartościowa, choć zapomniana już nieco pozycja, zawierająca zbiór rozproszonych wcześniej po różnych czasopismach esejów Jerzego Zawieyskiego na tematy religijne, moralne, artystyczne i społeczne. Jak napisano w przedmowie, zawiera opis drogi Zawieyskiego "przez katolicyzm do Boga". Najważniejszym momentem tej drogi jest spotkanie z ks. Janem Zieją.
FRAGMENT >>>Książki [str. 1] [str. 2] [str. 3]

Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek