Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  

Ks. Adam Boniecki. Mistrzowie dawni i współcześni

Lekturą dopełniającą monografię Matki Czackiej jest wznowienie wydanej po raz pierwszy w 1978 książki dwóch laskowskich franciszkanek, s. Teresy Landy i s. Rut Wosiek, "Ksiądz Władysław Korniłowicz". Nowe wydanie uwzględnia ukazujące się w ciągu tych lat opracowania poświęcone bohaterowi książki. Ksiądz Korniłowicz jest w historii Dzieła Lasek postacią ważną. We wstępie ks. Prymas Glemp nazywa go "współtwórcą Dzieła Lasek", tak zresztą mówiła o nim Matka Czacka. Ewa Jabłońska-Deptuła tymczasem uważa, że ten akurat tytuł mu się nie należy. Jedno jest pewne: gdyby nie on, Laski nie byłyby tym, czym są.

Geniusz rekolekcjonisty, charyzmat docierania do wątpiących i niewierzących, idąca za ks. Korniłowiczem sława wybitnego spowiednika sprawiły, że Laski bardzo szybko stały się - zgodnie z ideą Matki Czackiej - miejscem otwartym nie tylko dla niewidomych na ciele, ale i dla niedowidzących na duszy. Był teologiem Lasek, spowiednikiem, ojcem duchownym. Choć właśnie on, wtedy akurat pełniący jakiś urząd w kurii, pomógł w pierwszych staraniach Matce Czackiej, choć właśnie jego wybrała na kapelana Dzieła (co gorąco zaaprobował nuncjusz Ratti, późniejszy Pius XI), to przy początkach tworzenia Lasek go nie było. Pełnił inne obowiązki, jeździł na różne kongresy, do Lasek mógł wpadać tylko od czasu do czasu. A jednak to on - później na stałe osiadł w Laskach i do końca życia towarzyszył Dziełu - sprawił, że z Laskami związała się elita polskiej inteligencji, że związały się z nimi wielkie postacie ówczesnego katolicyzmu europejskiego, jak Maritainowie, Charles Journet i inni. Był jednym z tych, którzy zapoczątkowali najlepszy nurt w polskim Kościele dwudziestolecia; był dowodem na to, jak wiele może jeden człowiek wewnętrznie wolny i współdziałający z łaską.


Ks. Adam Boniecki. "Mistrzowie dawni i współcześni". Tygodnik Powszechny 32/2003

Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org| Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek