Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  

Ks. Jan Zieja
"Ojcze nasz" pracujących społecznieBoże, Stwórco światów nieprzeliczonych,

OJCZE NASZ
i wszelkiego stworzenia Panie,

KTÓRYŚ JEST W NIEBIE
i na ziemi i na każdym miejscu
i we mnie teraz...
który wypełniasz wszystko,
a Ciebie nic ogarnąć nie może!

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE
bo Tyś tylko jeden prawdziwie jest
a wszystko przemija;
Tylko Tyś jest życiem i mocą,
tylko Tyś jest dobry,
tylko Tyś jest święty,
a wszelkie istnienie i życie,
moc i dobro, świętość i piękno
jest tylko śladem Twojej obecności
I Twojego działania.

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
Królestwo prawdy, sprawiedliwości i miłości
w każdym człowieku, w każdej rodzinie,
w każdej gromadzie,
w narodzie naszym i w ludzkości całej,
teraz i w wieczności...
bo w naszych królestwach,
naszą tylko wolą rządzonych,
jest nam za ciasno, duszno i krwawo...

BĄDŹ WOLA TWOJA
najświętsza i najsprawiedliwsza,

JAKO W NIEBIE
między aniołami i zbawionymi,

TAK I NA ZIEMI
całej
i w Ojczyźnie naszej,
we wszystkich sprawach naszych:
w domu, w warsztacie, w fabryce, na roli;
w nas wszystkich,
w życiu i śmierci,
aby już nie było wśród nas głodnych,
niedoodzianych i bezdomnych,
opuszczonych i krzywdzonych,
w ciemnocie i grzechu żyjących.

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO
dla dusz i ciał

DAJ NAM
wszystkim,
boś wszystkim Ojcem,
a my sobie - bracia i siostry,
mimo przedziały gór, rzek i oceanów,
mimo różnic ras, wiar i języków.
Więc chleba z Ojcowskich Twoich rąk
daj nam wszystkim

DZISIAJ,
bo tylko dziś żyjemy,
a jutro - któż doczekać pewien?

I ODPUŚĆ NAM
przez ofiarę Krzyżową Syna Twego

NASZE WINY
Tak wielkie i liczne
a zwłaszcza to, żeśmy o Tobie zapominali,
gdyśmy byli w szczęściu...
a w sobie i w bliźnich naszych,
obrazu Twegośmy nie dostrzegali, nie uczcili
i sponiewierali go...
Odpuść nam wszystkim,

JAKO I MY ODPUSZCZAMY
szczerze i wszystko...

NASZYM WINOWAJCOM
wszystkim...

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE
jakiekolwiek,
a zwłaszcza broń nas od pokusy
czynienia źle po to,
żeby stąd jakoby miało przyjść
jakieś dobro,

ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO
wszystkiego: jawnego i ukrytego,
teraz
i w godzinę śmierci naszej.

AMEN
"Z Chrystusem w drogę życia". Wydanie konspiracyjne. Warszawa 1943

Koszalin 2005 | www.zieja.ovh.org| Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek