Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  


Dag Hammarskjöld
Drogowskazy

Nie badaj, dokąd prowadzi każdy twój krok: tylko ten, kto wzrokiem sięga daleko, znajduje właściwą drogę.

Nigdy nie przyjmuj tego, co osiągasz przez ustępstwa. Życie obdarza tylko zwycięzcę. Żyjesz z dóbr skradzionych, a twoje mięśnie wiotczeją.

Nigdy nie oceniaj wysokości góry, dopóki nie osiągniesz jej szczytu. Wtedy zobaczysz, jak była niewysoka.

"Lepszy, niż inni" - mówisz. Niekiedy: "Tak, to na pewno - ja". Częściej: "Dlaczego to miałbym być ja?". - Jesteś albo nie jesteś tym, kim możesz być; podobnie ma się rzecz z innymi.

Na co musisz się odważyć - to być sobą. Co mógłbyś osiągnąć? Aby wielkość życia przeglądała się w tobie na miarę czystości twego serca.

Milczenie to sfera dokoła każdego czynu i każdego przejawu współżycia ludzkiego. Przyjaźń nie wymaga słów; to samotność, wolna od lęku samotności.

Jeżeli twój cel nie jest uświęcony wewnętrznym porywem, nawet zwycięstwo uświadomi ci boleśnie twą słabość.

Miarą wymagań, jakie ci stawia życie, są tylko twoje własne siły. Jedynym możliwym bohaterstwem - żeś nie zdezerterował.

Oczywiście, walczysz na florety. Ale w samotności dnia wczorajszego czy nie igrałeś - z trucizną?

Nosimy w sobie jakąś nemesis: wczorajsze samouwielbienie jest prawowitym ojcem dzisiejszej winy.

Klęskę swą znosił bez roztkliwiania się nad sobą, a powodzenie - bez samouwielbienia. Jeśli wiedział, że spłacił dług do ostatniego grosza, to było mu obojętne, jak inni ocenili rezultat.

Życiowe pragnienia ludzkiego zwierzęcia nie stają się modlitwą przez to, że o ich zaspokojenie zwracasz się do Boga.

Czy pustka, jaka nastaje po zgiełku, nie jest sprawiedliwą zapłatą za dzień, wypełniony zapobieganiem, by cię inni nie lekceważyli?

To, co nadaje życiu wartość, możesz osiągnąć - i stracić. Ale nigdy nie posiądziesz tego na własność. Zawsze jest w mocy ta "prawda o życiu".

Jakżebyś mógł zachować zdolność słyszenia, jeżeli nigdy nie chcesz słuchać: zapewne myślisz, że Bóg tak oczywiście powinien mieć czas dla ciebie, jak ty nie możesz mieć go dla Boga.

Duchy nieczyste przychodzą nieproszone, gdy dom jest pusty. Innym gościom ty otwierasz drzwi na oścież.

"Na moich warunkach". Żyć pod tym hasłem, to nabyć znajomość linii życia - za cenę samotności.


Dag Hammarskjöld. DROGOWSKAZY. Ze szwedzkiego przełożył i przypisy opracował ks. Jan Zieja. Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak". Kraków 1967

Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org| Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek