Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  

SPOTKANIA - LUDZIE NA DROGACH KS. JANA ZIEI

ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA (1865-1939) Wspólpracowała z ks. Zieją na Polesiu, mówiła o nim "bardzo dobry i święty". Po śmierci swojej Założycielki więzy przyjaźni podtrzymały siostry urszulanki, u których - w Szarym Domu w Warszawie - ks. Zieja mieszkał przez trzydzieści ostatnich lat życia.
Papież JAN PAWEŁ II (1920-2005) Kardynał Karol Wojtyła. W 1958 roku uczestniczył jako biskup nominat w rekolekcjach na Jasnej Górze głoszonych przez ks. Zieję. W swojej ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" napisał o ks. Ziei: "kapłan o wybitnej osobowości".
Kardynał ADAM SAPIEHA (1867-1951) "Jest ksiądz kapelanem wojsk polskich, to daje prawo duszpasterzować również pośród ludności, która się znalazła w wojennych okolicznościach" - w ten sposób kard. Sapieha rozstrzygnął wątpliwości ks. Ziei, czy może obejmować parafie na Ziemiach Odzyskanych.
Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI (1901-1981) Sługa Boży, Prymas Polski, obrońca godności i praw człowieka, zwany od czasu swojej śmierci Prymasem Tysiąclecia. Z ks. Zieją łączyła go posługa w Laskach i udział w Powstaniu Warszawskim. Po aresztowaniu, ks. Zieja jako jeden z nielicznych wystąpił w jego obronie.
Abp ANTONI SZLAGOWSKI (1864-1956) Metropolita warszawski, gorący patriota, doktor teologii, prace z biblistyki. Wyznaczył ks. Zieję na konspiracyjnego kapelana Szarych Szeregów i Batalionów Chłopskich. Zapewne też za jego zgodą ks. Zieja prowadził konspiracyjne rekolekcje dla żołnierzy AK.
Bp MARIAN RYX (1853-1930) Biskup sandomierski (1910-1930), pierwszy rozpoznał w ks. Ziei niezwykłą osobowość. Udzielił mu święceń kapłańskich (5 lipca 1919) i w tymże 1919 roku skierował na studia dogmatyki i biblistyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Bp ZYGMUNT ŁOZIŃSKI (1870-1932) Sługa Boży, biskup piński (1918-1932). Na jego zaproszenie przybył do diecezji pińskiej ks. Zieja, otrzymując probostwo w małym miasteczku Łohiszyn na Polesiu. Mianował księdza Zieję dyrektorem diecezjalnej Akcji Katolickiej i Caritasu.
Bp KAZIMIERZ BUKRABA (1885-1946) Biskup piński (1932-1946), następca bpa Zygmunta Łozińskiego. Udzielił ks. Ziei dwuletniego urlopu na studia z zakresu judaistyki w Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (1932-1934). Później mianował go prefektem szkół i kapelanem sióstr urszulanek w Mołodowie.
Matka RÓŻA CZACKA (1876-1961) Założycielka zgromadzenia franciszkanek służebnic Krzyża, opiekunka niewidomych, założycielka zakładu dla niewidomych w Laskach, z którym związany był ks. Zieja (kapelan). W grudniu 1987 r. kardynał Józef Glemp otworzył jej proces beatyfikacyjny.
Ks. WŁADYSŁAW KORNIŁOWICZ (1884-1946) Współzałożyciel Lasek, współpracował z ks. Zieją. W 1978 r. kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, dokonał otwarcia procesu informacyjnego, w 1995 r. proces na szczeblu diecezji został zakończony, a akta przesłano do Stolicy Apostolskiej.
Ks. ANTONI MARYLSKI (1894-1973) Wyświęcony na księdza dwa lata przed śmiercią, współtwórca Lasek, którym poświęcił 50 lat życia, współzałożyciel kwartalnika "Verbum", działał w konspiracji. Ks. Zieja mówił o "wielkim autorytecie" i swojej "czci" do ks. Marylskiego.
Ks. TADEUSZ FEDOROWICZ (1907-1973) Przyjaciel ks. Ziei, podobnie jak on interesował się "Odrodzeniem", pełnił funkcję kapelana Lasek oraz nieformalnego duszpasterza warszawskich środowisk twórczych. W 1940 roku wyjechał dobrowolnie z transportem ludzi wywożonych na Sybir. Więzień NKWD.
JANINA DOROSZEWSKA (1900-1979) Profesor pedagogiki specjalnej, historyk sztuki, żona wybitnego językoznawcy Witolda Doroszewskiego. Autorka fundamentalnej dwutomowej pracy "Pedagogika specjalna". W latach 1940-1944 pracowała w Laskach. Tam też poznała ks. Zieję.
Ks. MAX METZGER (1887-1944) Brat Paulus, za głoszenie pokoju stracony przez hitlerowców, założyciel Instytutu Chrystusa Króla. Ks. Zieja poznał go w Laskach, później przebywał w jego wspólnocie w Grazu w Austrii, następnie wraz z nim pojechał na zjazd Św. Franciszka w Szwajcarii.
DAG HAMMARSKJOELD (1905-1961) Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, szwedzki polityk i dyplomata, zginął w katastrofie lotnicznej na terenie Afryki. Fascynował ks. Zieję, który go nigdy nie spotkał, ale nauczył się języka szwedzkiego, aby przetłumaczyć jego "Drogowskazy".
JERZY ZAWIEYSKI (1902-1969) Zawdzięczał ks. Ziei swoje nawrócenie, po raz pierwszy spotkali się na zjezdzie "Wici", dzisiaj razem spoczywaja na cmentarzu w Laskach. Dramatopisarz, prozaik, działacz polityczny, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Autor m.in. "Drogi katechumena".
JERZY TUROWICZ (1912-1999) Zaprzyjaźniony z ks. Zieją, pozostawił wiele świadectw i wspomnień o księdzu, poznał go z bratem Rogerem ze wspólnoty Taize. Dziennikarz i publicysta, założyciel i redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego", obrońca wolności słowa.
Prof. STEFAN SWIEŻAWSKI (1907-2004) Przez długie lata był sąsiadem ks. Ziei w Szarym Domu Sióstr Urszulanek w Warszawie. Jeden z największych polskich filozofów dwudziestego stulecia, tomista, współpracownik Etienne Gilsona i Jacquesa Maritaina. Wybitny znawca filozofii św. Tomasza z Akwinu.
ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1890-1968) Wspólpracowała z ks. Zieją w Radzie Pomocy Żydom "Żegota". Powieściopisarka, współredaktorka pisma podziemnego "Polska Żyje", więzień Pawiaka i Oświęcimia, uczestniczka Powstania Warszawskiego, odznaczona medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata".
Ks. BRONISŁAW BOZOWSKI (1908-1987) Przyjaciel ks. Ziei z warszawskiego kościoła Sióstr Wizytek. Duszpasterz Warszawy, przeszedł do historii jako "apostoł ulicy", chociaż sam był wysokiego urodzenia. W czasie wojny przebywał na Zachodzie, jako prefekt szkoły polskiej w Alpach francuskich.
Ks. JAN TWARDOWSKI (1915-2006) Przejął od ks. Ziei warszawski kościół Sióstr Wizytek. Poeta, odnowiciel liryki religijnej, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Po śmierci, jako pierwszy Polak, spoczął w Panteonie Narodowym - Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
JÓZEF ZAWADZKI (1886-1951) Uzgodnił z abp. A. Szlagowskim nominację ks. Ziei na kapelana Szarych Szeregów. Ojciec "Zośki", przewodniczący Rady Wychowawczej Szarych Szeregów, rektor Politechniki Warszawskiej, fizykochemik, przeprowadził analizę paliwa niemieckich rakiet V2.
STANISŁAW BRONIEWSKI "ORSZA" (1915-2000) Współpracował z ks. Zieją jako kapelanem Szarych Szeregów. Doktor ekonomii, harcmistrz, podporucznik AK, komendant Grup Szturmowych, legendarny naczelnik Szarych Szeregów. Dowódca akcji pod Arsenałem, uczestnik Powstania Warszawskiego.
MACIEJ DAWIDOWSKI "Alek" (1920-1943) Uczestnik nabożeństw organizowanych przez ks. Zieję dla żołnierzy Szarych Szeregów. Wybitny instruktor harcerski, porucznik AK, bohater książki Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec". Zmarł od rany odniesionych w akcji pod Arsenałem.
JAN BYTNAR "Rudy" (1921-1943) Po jego śmierci ks. Zieja odprawił nabożeństwo żałobne opisane w książce "Kamienie na szaniec". Odbity z rąk gestapo podczas akcji pod Arsenałem, zmarł w wyniku obrażeń odniesionych na przesłuchaniach. Pośmiertnie mianowany harcmistrzem i podporucznikiem, Krzyż Walecznych.
TADEUSZ ZAWADZKI "Zośka" (1921-1943) Uczestnik nabożeństw organizowanych przez ks. Zieję dla żołnierzy Szarych Szeregów. Harcmistrz, podporucznik AK, uczestnik wielu akcji małego sabotażu oraz dywersji (Wieniec II, pod Arsenałem, pod Celestynowem). Odznaczony krzyżem Virtuti Militari.
JÓZEF RYBICKI (1901-1986) Z ks. Zieją łączyła go działalność w KOR oraz praca trzeźwościowa. Filozof, filolog, historyk, pedagog, krytyk literacki. Ochotnik wojny 1920 roku, w czasie okupacji oficer zbrojnego podziemia (SZP, TOW, szef Dywersji Okręgu Warszawskiego AK), uczestnik Powstania Warszawskiego.
Dr HELENA SPOCZYŃSKA (1896-1968) Tak jak ks. Zieja pochodziła z Ziemi Opoczyńskiej, łączyły ich więzy przyjaźni. Pedagog, organizatorka tajnego nauczania. Jej nazwisko związane jest z działalnością Państwa Podziemnego - Delegatury Rządu na Kraj. W 1940 roku założyła w Lipinach tajną szkołę.Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek