Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  

LASKI

Laski służą niewidomym, zwłaszcza niewidomym dzieciom. Ale także ludzie obdarzeni wzrokiem widzą tu więcej. Laski to jednocześnie pojęcie we współczesnej kulturze i historii chrześcijaństwa w Polsce. I wreszcie, Laski to miejsce codziennej ciężkiej pracy ludzi: sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, świeckich, księży, pracowników, wychowawców, nauczycieli. (...) Laski są cząstką chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cierpienie i przez otwartość wobec ludzi; są jednym z tych miejsc w świecie, którym dane było i jest - być dla innych znakiem na drodze.

Tadeusz Mazowiecki "Ludzie Lasek"


Ks. Zieja był związany z Dziełem Lasek niemal od chwili powstania. W 1923 roku został pierwszym kapelanem tworzącego się Zakładu dla Ociemniałych oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, w latach 1932-1934 podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim mieszkał w Laskach wraz ze swoją Matką, był także kapelanem Lasek w czasie okupacji (1940-1941). Tam też - na cmentarzu śródleśnym - spoczął po śmierci obok swojej Matki.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć


Obraz Matki Róży Czackiej

Dom rekolekcyjny w Laskach

Wnętrze kaplicy w Laskach

Ołtarz w kaplicy laskowej

Ołtarz w kaplicy laskowej

Kaplica. Chrystus Frasobliwy

Cmentarz. Groby Założycieli

Grób Matki Róży Czackiej

Grób ks. Wł. Korniłowicza

Grób ks. Jana Ziei i jego Matki

Grób ks. Jana Ziei i jego Matki

Grób ks. Jana Ziei i jego Matki

Grób Państwa Słonimskich

Grób Państwa Brandysów

Grób Państwa Swieżawskich

Grób Jana Lechonia
Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek