Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  

POLESIE 1928-32 oraz 1934-39

Łahiszyn k. Pińska (proboszcz 1928-1930); Pińsk (1930-1932; kapelan ordynariusza pińskiego, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz animator Caritas), Pińsk (drugi pobyt) (1934-37; wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Pińsku, wizytator katechetyczny diecezji pińskiej, prefekt pińskich szkół powszechnych); Mołodów (1937-1939; kapelan Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Mołodowie, prefekt szkół powszechnych); Motol (kurs gimnazjalny dla młodzieży prawosławnej, budowa kościoła); Kobryń (marzec 1939; kapelan w stopniu kapitana w 84 Pułku Strzelców Poleskich 30 Poleskiej Dywizji Piechoty)

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć


Polesie. Typowy krajobraz

Polesie. Typowy krajobraz

Łahiszyn. Kościół parafialny

Pińsk. Panorama miasta

Pińsk. Kompleks kościelny

Pińsk. Stara zabudowa

Pińsk. Kolegium jezuickie

Pińsk. Kolegium jezuickie

Pińsk. Wyższe seminarium

Pińsk. Kościół Mariacki

Mołodów. Kaplica Skirmunttów

Mołodów. Cerkiew

Motol. Dom muzeum

Motol. Typowa zabudowa

Kobryń. Kościół Mariacki

Kobryń. Grób Mickiewiczów
Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org | Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek